Calendario Escolar

Curso 2023-2024

  • Vacacións de Nadal: do 22 de decembro de 2023 ao 7 de xaneiro de 2023, ambos inclusive.
  • Festas do Entroido: 12, 13 e 14 de febreiro de 2024.
  • Vacacións de Semana Santa: do 25 de marzo ao 1 de abril de 2024, ambos inclusive.
  • Vacacións de verán: 21 de xuño de 2024.
  • Por conveniencia pedagóxica: Pendente de confirmación pola Consellería de Educación
  • Día do Ensino: 7 de decembro de 2023.
  • Festas propias da localidade: 28 de marzo de 2024

PENDENTE ACTUALIZACIÓN CURSO 2023-2024

 • Día Universal da Infancia: 20 de novembro de 2023
 • Día Internacional contra a Violencia de Xénero: 25 de novembro de 2023
 • Constitución e Estatuto de Autonomía de Galicia: do 28 de novembro ao 5 de decembro de 2023
 • Día Internacional das Persoas con Discapacidade: 3 de decembro de 2023
 • Día da Declaración Universal dos Dereitos Humanos: 10 de decembro de 2023
 • Día Internacional da Educación: 24 de xaneiro de 2024
 • Día escolar da non violencia e da Paz: 30 de xaneiro de 2024
 • Día de Rosalía de Castro: 24 de febreiro de 2024
 • Día do PADRE FAUSTINO e Día Internacional da Muller Traballadora: 8 de marzo de 2024
 • Día Mundial dos dereitos do Consumidor: 15 de marzo de 2024
 • Semana da prensa: do 6 ao 10 de marzo de 2024
 • Día Mundial da Saúde: 7 de abril de 2024
 • Semana do Libro: entre o 22  ao 26 de abril de 2024
 • Día Internacional contra o Acoso Escolar: 2 de maio de 2024
 • Día de Europa: 9 de maio de 2024
 • Semana da Letras Galegas: do 13 ao 17 de maio de 2024
 • Día Mundial do Ambiente: 5 de xuño de 2024

Queremos ser tu cole

Nuestro Proyecto Educativo ofrece a las familias una formación integral basada en descubrir, desarrollar y potenciar las capacidades de los alumnos.